Основният въпрос: Колко тона наркотици са били примесени с колко тона токсични отпадъци, за и от България?

16.01.2020 admin 0

Основният въпрос: Колко тона наркотици са били примесени с колко тона токсични отпадъци, за и от България? Ревизоро(Язовиро), има поставена задача: Известните стойности в уравнението […]