Между Бил Гейтс и чистачката

25.06.2017 admin 0

Липса на кадри, ниско заплащане, демотивация за работа имало и в „Главна инспекция по труда“. Фактите и оценките са от одит на Сметната палата за […]