VOX POPULI: БЕЗУМИЕТО НА НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ ИЛИ КАРАНТИНА ВОВЕКИ ВЕКОВ

Вече свикнахме, че на ден по няколко пъти Министърът на здравеопазването ни залива с все по-странни заповеди, които незабавно трябва да изпълняваме. И които засягат наши основни граждански права. Само че некомпетентността може да ни убие по-успешно от вируса.

Вчера например излезе поредното недоносче: Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г., се изменя Заповед № РД-01-129/16.03.2020 година. Като се добавя най-сетне срок за изолацията /карантината в къщи за тези, които са заразени или са имали контакт със заразени или се прибират от чужбина/. И гледайки изменената заповед от 16 март, установяваме, че там карантината е вечна. Няма срок. Седиш, докато на министъра му просветне, че е затворил хиляди хора по къщите без срок и без указание кога ще ги пускат на свобода! Е, все пак по-добре късно, отколкото при първите обесени на терасата или въдворени в ареста!

В новата заповед има и други интересни неща. За първи път се допуска ….предварително изпълнение по чл.60 ал.1 във връзка с чл.74 от Административно наказателния кодекс. В никоя от предишните заповеди няма допуснато предварително изпълнение, а и такова допускане не е необходимо. Заповедите на министъра са общи административни актове. Те влизат в сила веднага. АПК предвижда при издаването им да се поискат становища от заинтересованите лица, организации и граждани, да се обсъдят….но явно министърът няма намерение нищо да си обсъжда. Безспорно е предвидена възможност в АПК да не се направи обсъждане, но след това издателят на заповедта трябва да обясни съображенията си за издаването. Такова обяснение няма и няма и да получим.

Разпоредбите на общите административни актове трябва да са точни, ясни и написани на достъпен език. Практиката през последните десетилетия всеки акт да търпи десетки, а понякога и стотици изменения, докато всеки загуби представа какво точно трябва да спазва, продължава. Никъде няма пълния текст на заповедите ведно с всички техни изменения, както се прави например за законите. Тоест, простосмъртният български гражданин, трябва да разпечата всички заповеди /ежедневно да продължава с това действие/, като си прави допълнения и отметки и да чете всичките, за да може поведението му да е в съответствие с мерките, които ако не спазва, го глоби огромна глоба и затвор!

Общите административни актове, доколкото те са актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, могат да бъдат оспорвани от всеки, който има правен интерес, т.е. този общ акт засяга или застрашава негови субективни права, свободи или интереси. Естествено, могат да бъдат оспорени и от прокуратурата с протест.
Общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган. Доколкото няма лица, участтвали в издаването на заповедта на Министъра на здравеопазването, срокът е едномесечен от издаването.

Оспорването не спира изпълнението на общия административен акт, като съдът може да спре изпълнението.

Време е някой да обясни на Министъра, че безумията в заповедите му надминават допустимото. И преди да издава заповеди на кило, дори времето да е кратко, да се опита да ги обсъди и с хора, които освен партийната си принадлежност, имат и други качества, като например интелект, образование и здрав разум.

Елена Гунчева

Книгата на Елена Гунчева „България обича героите си мъртви“ може да бъде поръчана на тел. 02/4018942.

loading...