ЗА ЧУМНИТЕ ЕПИДЕМИИ И “ВЕЛИКОТО ИЗЧЕЗВАНЕ НА НАРОДИТЕ”

https://svobodnoslovo.eu/lyubopitno/za-chumnite-epidemii-i-velikoto-izchezvane-na-narodite/135366 SvobodnoSlovo.eu
ЗА ЧУМНИТЕ ЕПИДЕМИИ И “ВЕЛИКОТО ИЗЧЕЗВАНЕ НА НАРОДИТЕ”

Тези, които следят блога ми са забелязали, че от началото на октомври не съм пускал нови неща. Причината е заетост – завършвам том II на книгата си “Тайните на Тракийския Език”, над 450 думи трябва да се проверят още няколко пъти и да се дадат най-точните им български съответствия. Също така трябва да се подберат илюстрации, сравнителни таблици и т.н. Данните трябва да се систематизират и представят по ясен и разбираем за всеки начин. Намерих интересна информация, която помага да се разбере древността и значението на името траки, като останах приятно изненадан, надявам се приятно изненадани да са и читателите ми след като се запознаят с том II.

Работата наистина е много и бях решил да отложа публикуването на нови есета за декември. Вчера обаче кутията за лични съобщения във Фейсбук се напълни. Много мои приятели и познати ми писаха – дълбоко разочаровани от фарса представен в предаването "История БГ". Доста хора бяха шокирани от изказването на един наш историк и създател на ръководства за подготовка на кандидат-студенти по история. 

По сведения на моите събеседници, въпросният специалист е казал, че : "...пандемичната обстановка в оня момент (Юстинияновата чума) е попречила на траките да се възпроизведат, затова са изчезнали."

В интерес на истината не съм гледал предаването. От една страна се старая да не си губя времето с телевизия - от друга страна не храня особено доверие на думите и интерпретациите на нашите специалисти. В някои случаи изказванията им са напълно лишени от логика и граничат с абсурда. Да се твърди, че чумата от 542 година е причина за изчезването на траките е крайно несериозно, а и крайно безотговорно.

Следвайки логиката на нашия историк, трябва да кажем, че гърците са изчезнали още по времето на Тукидид – авторът на книгата “Пелопонеските войни”. Тогава – през 430 г. пр. Христа в Атина избухва страшна епидемия, която е известна като Атинска чума. Огромна част от населението измира, като жертвите са от всички възрастови групи.

Гърците не само оцеляват, но преживяват и не по-малко страшната Антонинова чума. Тя е от доста по-късен период – 165 година след Христа. Южните ни съседи не са изтрити от лицето на земята и от още по-късната Киприянова чума – 249 година след Христа.

Повече е от ясно е, че макар да са засегнати и от Юстиниановата чума от 542 година, гърците не са изчезнали. Не една, а четири сериозни епидемии не са ги изтрили от лицето на земята.

Няма сведения траките да са засегнати от Атинската чума. Без съмнение обаче дедите ни са дали жертви по време на Антониновата и Киприяновата чума, засегнали цялата територия на Римската Империя през II и III век. Каква е реалността през следващия IV век обаче? Опирайки се на създадената между 350 и 353 г. работа Totius orbis descriptio, Веселин Бешевлиев подчертава, че през IV век на Тракия се гледа като на неизчерпаем извор на способни войници за римските легиони (Проучвания върху личните имена у траките, 1965, с.62).

Ето какво излиза – след две значителни чумни епидемии, населението на страната ни е толкова многобройно, че се счита за неизчерпаем извор на способни войници!

Фактът, че противно на гърците, хората у нас живеят предимно в селата и няма такава голяма концентрация на население както е в гръцките полиси, несъмнено е изиграл положителна роля в оцеляването на дедите ни. Същият този фактор допринася за оцеляването на засегналите ни чумните епидемии от по-късни времена - XIV, XVIII и XIX век. Жертви безспорно има, но не може да се говори за изчезване на българите.

Реално няма сведения за изчезване на траките след времето на император Юстиниан I, който впрочем е от тракийски произход. Роден е във Ведериана – селище с чисто българско име със значение Ведрина. След Юстиниан I на трона сяда Юстин II – също тракиец. Той е последван от своя сънародник Тиберий II. А в началото на VII век – в периода 602-610 година, на трона в Константинопол седи отново тракиец – Фока.

Има и още нещо, за което нашите историци не само си затварят очите, но и изкривяват информацията (поне по мое лично мнение) по ужасен начин. Траки живеят не само на юг от Дунава, но и на север от тази голяма река. Клавдий Птолемей локализира беси дори отвъд  Карпатите. По сведения на Овидий, край Томи (днешна Румъния бел.авт.) са обиталищата на беси и гети. Амиан Марцелин пише за костобоките, а Зосим за карпите, известни още като карпиани.

По време на дискусия с историци, като причина за изчезването на траките на север от Дунава, се даваха “агресиите” на готите и хуните, които впрочем са набедени и за клането над траките на юг от Дунава. Проблемът е, че нито готите са германи, нито хуните са тюрки, монголи, или смесица от иранци и тюрки.

Както готите, така и хуните обитават земите на север от Дунава дълги векове, но в този регион няма регистрирани германски, или тюркски названия на селища, реки, местности. Прототипът на материалната култура на готите не е в Скандинавия, а в Тракия и Дакия. Същото важи и за хуните – тяхната керамика, въоръжение, защитно облекло и т.н. нямат прототип в Сибир, а в Източна Европа, като този факт се игнорира от историците.

 

 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian_clip_image022.jpg

 

 

 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian_clip_image018.jpg

Керамика от този тип бива определена за германска, готска, но реално тя е тракийска, някои типове съдове се срещат и в Плиска

Готите са старите гети, които са тракийски народ. Това е казано съвсем ясно от създателя на книгите “Готските войни” Прокопий. Същият автор обяснява, че хуните са били известни и като масагети в миналото. Йордан, който е съвременник на Прокопий твърди, че след войната с персите (VI в.пр. Христа), масагетите, които са клон на гетите   се заселват в Малка Скития (Добруджа бел.авт.), като град Томи получава името на тяхната владетелка Томира.

Както хуните, така и готите извършват нападения в Тракия, но не, за да изколят траките до последния човек, а, за да накажат чуждите окупатори паразитиращи над народа ни. 

Естествено за римските окупатори действията на готи и хуни (потомци на траките гети и мизи) са само “варварски нападения над цивилизования свят”. Нормално е потисниците на предците ни да заемат тази позиция, но не е нормално българските историци да се правят на наивни, а със сигурност и не са. 

Дори когато генетиката си каза тежката дума, грозните манипулации продължават. Макар да стана ясно, че за българите са характерни генетични маркери наследени от хора живели на Балканите преди около 12 000 – 9000 години, изкривяването на фактите не спира. Някои решиха, че само маркерите E-V12 и J2, на възраст около 9000 години, са наследени от траките – около 40% от българите са техни носители. Най-популярния маркер при нас – I2 бе брутално пренебрегнат, а е ясно, че наследен от хора обитавали земите ни по времето на Мезолита! За R1b*L23 и част от R1a също се знае, са на възраст около 12 000 години, но не се определят като наследени от траките!

Осъзнавате ли какъв е абсурда? Как може да е налице приемственост от над 12 000 години, а точно тези древни маркери да не са наследени от траките? От кого са наследени тогава

Отговор от страна на историците няма, няма как и да има, защото това е равносилно на признаване на грешки и то сериозни грешки, чието поддържане е облагодетелствало финансово определени хора. Излиза, че мотива за мълчанието на великите авторитети е финансов.

Няма нищо лошо в това да се изкарват пари от писане на исторически книги, учебници и ръководства за подготовка на кандидат студенти. Лошото е, че заблудите в тези книги и учебници ощетяват българския народ неимоверно много. 

Често с различни приятели си говорим за това, че не можем да виним нашите братя от Македония, че не искат да се идентифицират с нас, след като официалната позиция на българските учени е, че ние сме потомци на тюрки, иранци, тюркизирани иранци или буламач от сто народа.

Ние имаме уникална история – наследници сме на хора успели да останат в родната си земя въпреки, че тя е кръстопът. Уникален с древността си е и нашият етногенезис. 

Докато при днешните господари на света – наследниците на англо-саксите, за оформен етнос може да се говори едва след времето на Уйлям Завоевателя – ХI век, то при нас оформеният етнос е факт поне хиляда години по-рано, а началото е положено в Каменната ера. Тогава по сведения на антрополозите Славчо Чолаков и Петър Боев започва формирането на траките като народ. Ето и точен цитат:

Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ –  “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” –  Boev P., Tscholakov S., Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984.

Ние не просто населяваме земята на откривателите на колелото и най-ранните писмени знаци, но и носим гените на тези хора. Защо да игнорираме факта, че дедите ни са създатели на най-раните градове на Европа, че са първите европейци способни да обработят златото, а дори и предизвикалото революция в развитието на обществото желязо? Защо да бъдем ощетявани с отнемането на наследството оставено от Орфей и Залмоксис – хората дали важни доктрини на гърци и келти? На кого принадлежи това наследство ако не на нас?

Кой дава правото на шепа самозабравили се човечета да забавят истината, за не бъдат накърнени финансовите им интереси? На какво се надяват тези, които безбожно нагло манипулират резултатите от мащабните генетични проучвания? Това са въпроси, чиито отговори не само аз, но и много други будни българи биха желали да получат.

ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK

https://sparotok.blogspot.com/

0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.